Foto: ©la Ø. Hoel     http://www.hoelslekt.no

kveld1

kveld2
Palmer på Nordmjøen?  Nei, det er prestekrager. Nemlig.

kveld3

kveld4