Nr. 1 på dette kartet er nr. 20  på kart nr. 1

kart nr. 6

1 2 4 8 16 Aren Ingebrigts. Vasleggen
    Halvor Johnsen Wasleggen Jon A. Vasleggen Blir nr. 1 på kart
Tippoldefar   f. 1770 i Oppdal f. 1737 17 Rannei Jonsdtr.
      d. 1765 Blir nr. 1 på kart 
    d. 1861 9 18 Halvor Ericsen, 1704-1774
  Even Halvorsen Mjøen   Guri Halvorsdtr. Størvold Blir nr. 1 på kart 
    Lensm 1801 og 1838 f. 1742 18 Marit Johnsdtr. Størvold
  f. 1798 i Oppdal     Blir nr. 1 på kart 
    5 10 19 Jens Roaldsen Hoel
  d. 1893   Sjur Jensen Ørstad Blir nr. 1 på kart 6-5
    Ingeborg Ørstad f. 1745 20 Ingeborg Engebretsd. Ørstad, f.ca.1700
      Gift 1769 Blir nr. 1 på kart 6-6
    f. 1777 11 22 Even Eriksen Sneve, 1702-1765
John Evensen Rise     Marit Evensdtr. Sneve Blir nr. 1 på kart 
      f. 1745 23 Marit Jonsdtr
f. 1837 i Oppdal       Blir nr. 1 på kart 
  3 6 12 24 Andreas K. Mule, 1658-1733
d. 1924     Paul A. Klett Blir nr. 1 på kart
    Rasmus P. Gulaker f. 1717 25 Kari Ellend. Vognild, 1673-1741
      d. 1783 Blir nr. 1 på kart
    f. 1757 13 26 Rasmus Eriks. Dørum, 1688-1743
      Jorun R. Dørum Blir nr. 1 på kart
  Jorun R. Gulaker d. 1833 f. 1724 27Kirsti Estensdtr Gulaker
      d. 1806 Blir nr. 1 på kart
  f. 1797 i Oppdal 7 14 28 Hågen Sjnursen Gisnås, 1698-1742
      Sivert H. Gisnås Blir nr. 1 på kart
  d. 1874 Gjertrud S. Gisnås f.1720 29 Kari Halvorsdtr Haverli
      d.1765 Blir nr. 1 på kart
    f. 1759 15 30 Audun Ingebrigts. -1752
      Kari Iversdtr. Snorveggen Blir nr. 1 på kart
        Kari Arntsd. Snorveggen, 1676-1752
12.04.04     d. Før 1792 Blir nr. 1 på kart


Ola Ø. Hoel    2004