Nr. 1 på dette kartet er nr. 16   på kart nr. 1

kart nr. 2

1 2 4 8 16 Oluf Hansen Liabø,1736-1773
    Oluf Olsen Hoel Ole Olufsen Hoel Blir nr. 1 på kart 2-1
Tippoldefar     f. 1755 i Oppdal 17 Eli Olsdtr. Hoel
    f. 1792 i Oppdal d. 1801 Blir nr. 1 på kart 2-2
      9 Kirsti Olsdtr. Hoel 18 Ole Evensen Nyseter
  Nils Olufsen Hoel d. 1869  f. Nyseter i Oppdal Blir nr. 1 på kart 2-3
      f.1765 19 Kari Olsdtr. Stranden, 1739-
  f.1823 i Oppdal   d. 1808 Blir nr. 1 på kart
    5 10 Nils Halvvorsen Storli 20 Halvor E. Vindalsløkken 1718-
  d.1910 Ane Nilsdtr. Hoel f.1750 i Oppdal Blir nr. 1 på kart
    f. Storli i Oppdal d.1811 21 Gunhild Nilsdtr. Storli
    f. 1778   Blir nr. 1 på kart 2-6
      11Brit Steingrimsdtr.Storli 22 Steingrim H. Gravaune
    d.1832 f. Gravaune i Oppdal Blir nr. 1 på kart 2-7
Oluf Nilsen Hoel     f. 1749 23 Kari Halvorsdtr. Bøe 1724-1802
      d. 1828 Blir nr. 1 på kart 
f. 1850 i Oppdal 3 6 12 Einar S. Hoel 24 Sjur Einarsen Voll 1724-1785
      f. 1752 i Rennebu Blir nr. 1 på kart
d. 1938   Sivert Hoel d. 1844 25 Sølvi Eriksdtr. Hoel 1720-1797
        Blir nr. 1 på kart
    f. 1786 i Rennebu 13 Eli Olsdtr. Hoel 26
  Randi Sivertsdtr. Hoel d. 1870 f. Rokkones i Rennebu Blir nr. 1 på kart
  f. Hoel i Rennebu   f. 1754 27
  f. 1832   d. 1817 Blir nr. 1 på kart
    7 14 Steinar Skjerve Anders S.Skjerve, 1719-1798
  d. 1909   f.1744 i Rennebu Blir nr. 1 på kart
    Ingeborg Hoel d.1828 Randi Pedersdtr.Rønning,1720-1807
    f. Skjerve i Rennebu   Blir nr. 1 på kart
    f. 1787 15 Kari Skjerve Ola Sveinsson Sliper, 1717-1795
    d. 1853 f. Sliper i Rennebu Blir nr. 1 på kart
      f. 1754 Ingeborg Mikkelsdtr. Skamfer, 1729-1768
12.04.04     d. 1823 Blir nr. 1 på kart


Ola Ø. Hoel    2004